Artikeltjesschrijven dat kan bij ons
Image default
Entertainment

De impact van robots op productiviteit en werkgelegenheid: robot museum Amsterdam

Robots hebben bewezen een geruime invloed te hebben op productiviteit op de werkvloer en de werkgelegenheid. Industriële robots verhogen de arbeidsproductiviteit, de totale productiviteit en de lonen. Het totale aantal uren die gebruikt worden door de robots verandert niet significant veel, maar de robots kunnen wel degelijk een bedreiging vormen voor laag- en middelmatig geschoolde werknemers. Om meer te weten te kunnen komen over de functionaliteiten van robots, is er de mogelijkheid om een robot museum in Amsterdam te bezoeken. Lees hier alvast meer over de impact van robots op de productiviteit op de werkvloer en de werkgelegenheid.

Wat zijn industriële robots?

Een industriële robot is een robot die wordt geprogrammeerd om fysieke. productiegerelateerde taken uit te voeren zonder dat daar menselijke besturing voor nodig is. Industriële robots lenen zich beter om menselijk arbeid te vervangen dan oudere soorten machines. Dit komt doordat industriële robots de behoefte aan menselijke tussenkomst verminderen. Voorbeelden van taken die robots uitvoeren zijn onder andere:

  • assemblage;

  • doseren;

  • hanteren;

  • bewerken;

  • lassen.

Deze toepassingen worden vaak gebruikt in de landbouwindustrie en de verwerkende industrie. De prijzen van industriële robots zijn flink gedaald door snelle technologische veranderingen. 

Robots vervangen mensen

Volgens een rapport van Oxford Economics komt de robot-revolutie volop in een stroomversnelling terecht. Er is sprake van snelle technologische vooruitgang op het gebied van automatisering, engineering, kunstmatige intelligentie en energieopslag. Taken die vroeger door mensen werden uitgevoerd veranderen ingrijpend. Bestaande bedrijfsmodellen in verschillende sectoren zullen voorgoed worden veranderd en er zullen als gevolg daarvan, veel banen verloren gaan. 

Robots worden ontwikkeld om geautomatiseerd telefoongesprekken te ontvangen en te voeren. Dit is namelijk routine, repetitief en voorspelbaar. Vandaag de dag bestaan er in Japan al hotels waar geen mens aan te pas komt bij de dagelijkse gang van zaken. Toch is de menselijke touch van een goede ervaring in een hotel onmisbaar. 

De impact van robots op werkgelegenheid

Sinds de holbewoners het eerste werktuig bouwden, heeft de technologische vooruitgang banen “gestolen”. Plotseling werd een moeilijke taak gemakkelijk en werd er vooruitgang geboekt. Het momentum van verandering – en de angst voor wat komen gaat – is sindsdien niet vertraagd.

Toen automatisering voor het eerst in de productie werd geïntroduceerd via geautomatiseerde textiel apparatuur, vreesde men voor massale werkloosheid.  Bijna 100 jaar later vormde de lopende band van Henry Ford een nieuwe bedreiging voor de status quo. In plaats daarvan werd de moderne toeleveringsketen geboren. Nieuwe industrieën ontstonden om de autoproductie te ondersteunen, en duizenden nieuwe banen werden gecreëerd. Olie en staal werden plotseling belangrijke industrieën, wat leidde tot grote vooruitgang in de aardolieraffinage, de staalproductie, de verfproductie en nog veel meer. Maar ondanks de opkomst van nieuwe industrieën en nieuwe beroepen bleef de vrees bestaan dat er banen verloren zouden gaan.

Vandaag leven we natuurlijk in een heel andere wereld. Automatisering is niet langer beperkt tot assemblagelijnen en geautomatiseerde fabrieksmachines. Vandaag de dag zijn robots in staat om te voelen, te verwerken en te handelen – vaardigheden die hen in staat stellen om een toenemend aantal taken uit te voeren, waaronder veel van de “gevaarlijke, vuile en vernederende” banen waarvoor in het verleden de hulp van ongeschoolde arbeiders nodig was. Hoewel de angst nog steeds bestaat, is het effect van robotica en automatisering op banen tot dusver positief geweest.

Japan is een perfect voorbeeld. De vergrijzing van de beroepsbevolking van het land heeft geleid tot een verontrustend cijfer: de verhouding tussen banen en werklozen is nu 2:1. Er zijn gewoon niet genoeg werknemers om de vacatures te vervullen. Er zijn gewoon niet genoeg werknemers om de banen te vervullen die nodig zijn om voldoende goederen te produceren om in hun behoeften te voorzien. Robots zijn de enige echte oplossing voor dit groeiende tekort aan arbeidskrachten. Robots zijn nodig, en ze zijn nu nodig.

Omdat het tekort aan arbeidskrachten in Japan grotendeels in de landbouw ligt, zijn robots een ideale oplossing. Maar andere landen kampen met een groot tekort aan geschoolde arbeidskrachten voor banen die bij uitstek menselijk zijn. Canada is wanhopig op zoek naar duizenden IT-professionals om aan zijn onmiddellijke behoeften op het gebied van informatie- en communicatietechnologie te voldoen. Het Duitse instituut voor economisch onderzoek in Keulen voorspelt een tekort van bijna een miljoen geschoolde arbeiders in de komende vier jaar, en België heeft specialisten nodig in IT en techniek. En een robot kan geen van deze banen vervullen, hoe geavanceerd hij ook mag zijn.

De media houden van krantenkoppen die beelden oproepen van sci-fi intriges en gevaar. De realiteit is lang niet zo spannend. Onze grootste uitdaging in de nabije toekomst is niet een tekort aan arbeidskrachten door een leger van robots, maar veeleer het verstrekken van het onderwijs dat nodig is om de groeiende vraag naar geschoolde vakmensen in te vullen. De tijden veranderen opnieuw, maar net als voorheen biedt die verandering enorme kansen op groei en vooruitgang.

Robots vs. mensenwerk

Zullen robots banen inpikken? Ja. Sommige. Nu al zijn robots aan het graven, planten, monteren en tillen. Ze maken fabrieksvloeren schoon, sorteren gerecycleerde materialen en voeren vele andere basistaken uit. Voor geschoold werk ondersteunen geavanceerde robots werknemers, in plaats van ze te vervangen. Robotoperatiesystemen verbeteren de veiligheid en verkorten de hersteltijd, terwijl robots met kunstmatige intelligentie (AI) artsen helpen bij het analyseren van patiëntendossiers. Collaboratieve robots (of ‘co-bots’) werken veilig en efficiënt naast mensen aan productielijnen. Robots kunnen zelfs ouderen gezelschap bieden. Maar robots zullen nooit uniek menselijk zijn. En hoewel ze onze manier van werken kunnen veranderen, zullen ze onze menselijke arbeidskrachten nooit vervangen. Leer meer over robotica in een technologie museum in Amsterdam.

https://jetbrainstechlab.com/