Artikeltjesschrijven dat kan bij ons
Image default
Dienstverlening

Een ervaren letselschadeadvocaat in het westen van Nederland

Thomas van Dijk advocaat letselschade staat al heel wat jaren cliënten bij die met letselschade te maken hebben. Zij komen uit plaatsen als Leidschendam, Nootdorp, Bodegraven, Moordrecht en Bleiswijk. We kunnen wel stellen dat van Dijk in de gehele regio Den Haag – Zoetermeer – Gouda actief is. De zaken verschillen onderling op allerlei punten. Zo gaat het in het ene geval om een ongeval op het werk. Bij andere zaken is sprake van een whiplash ten gevolge van een verkeersongeluk. Met lichamelijke en geestelijke schade als gevolg van medische fouten heeft mr. van Dijk ook regelmatig te maken. Soms is de schade relatief klein en overzichtelijk. Soms ernstig en gecompliceerd.

Medische fouten worden ook wel medische missers genoemd. Met een medische misser wordt een ongewenst en vermijdbaar bijeffect van een medische ingreep bedoeld. Meestal is het een arts, specialist, verpleegkundige of paramedicus die de fout maakt en dus ook de schade veroorzaakt. De schade kan ook aan een zorgsysteem te wijten zijn. Het kan gaan om nalatigheid, oftewel niet / niet tijdig handelen waardoor onbedoelde schade ontstaat. Tevens komt het voor dat juist de handeling onbedoelde schade veroorzaakt. De immateriële en materiële schade kan van tijdelijke en van permanente aard zijn. In de meest ernstige gevallen komt een patiënt te overlijden.

Een arts is verplicht de patiënt te informeren over de medische misser. Aanvullend moet hij / zij direct een nieuwe diagnose stellen en waar mogelijk een behandeling starten. Leidraad hierbij is dat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft. De informatieplicht staat vermeld in de WGBO: de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De Kwaliteitswet garandeert dan de betreffende arts en het betreffende ziekenhuis melding maken van de medische fout bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Elk ziekenhuis in ons land beschikt hiervoor over een commissie en een protocol.

Heeft u nog vragen over medische fouten of over Thomas van Dijk letselschade advocaat Den Haag? Wilt u zelf bijgestaan worden door van Dijk? U bereikt hem via t.vandijk@advocaatvandijk.nl of +31 (0) 79 323 9558.

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/