Artikeltjesschrijven dat kan bij ons
Image default
Onderwijs

Hoe werkt geschiedenis volgens Bob Bulder

http://www.bobbulder.nl/Geschiedenis is overal en altijd. Gisteren is alweer de geschiedenis van vandaag. Maar meestal bekijken we geschiedenis over een langere periode. Zo is er bijvoorbeeld ook de geschiedenis van Nederland. Verschillende periodes zijn in ons land voorbij gegaan en velen gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat het land nu is zoals het is. Laten we eens kijken naar een stukje geschiedenis van Nederland, zoals Bob Bulder de geschiedenis docent zou vertellen.

Geschiedenis van Nederland

Het Nederland is een vorm aan gaan nemen in de ijstijd. Vervolgens was daar de steentijd, deze wordt getypeerd door passerende jagers en verzamelaars. Toen op een gegeven moment de temperatuur ging stijgen, waren het niet alleen maar passerende jagers en verzamelaar. Deze bleven nu langer op een plek en gingen zich aanpassen aan de omgeving en het klimaat. Omdat ook de zeespiegel gestegen was, kon men behalve jagen en verzamelen nu ook de visserij beoefenen. Men begon steeds meer een leven op te bouwen en ging ook land verbouwen. Nieuwelingen namen nieuwe producten mee en zo ontstond er een uitbreiding van de landbouw.

Door heel de wereld vestigden men zich op plaatsen en zo ontstonden er verschillende bevolkingsgroepen. De eerste bevolkingsgroep die naar Nederland gekomen is, zijn de Romeinen. Zij vestigden zich hier en kwamen met nieuwe ideeën en technieken. Dit was ook het moment dat de eerste steden gesticht werden, bijvoorbeeld Noviomagus, nu ook wel bekend als Nijmegen.

Dit is allemaal geschiedenis van erg lange tijd geleden. Zolang dat men nog geen weet had van een jaartelling. Pas vanaf dit moment is er in de geschiedenis veel gaan gebeuren. Periodes van welvaart, armoede, onderdrukking en vrijheid zijn voorbij gekomen. Men heeft veel sprongen vooruit gemaakt wat betreft technologieën en uitvindingen en dat is waarom we nu kunnen leven zoals we leven.

Als geschiedenisliefhebber is het interessant om erachter te komen hoe mensen in die tijd hebben geleefd. Met behulp van allerlei bronmateriaal kan een zo goed mogelijk beeld geschetst worden van deze geschiedenis. En dat is ook wat geschiedenis docent Bob Bulder aan zijn leerlingen wil laten zien, een idee van de geschiedenis op een leuke manier.

 

http://www.bobbulder.nl/