Artikeltjesschrijven dat kan bij ons
Image default
Gezondheid

Steunpunt Opvoeden uit Stadskanaal voor de optimale ontwikkeling van uw kind!

Mensen die veel met kinderen werken komen in de praktijk regelmatig kinderen tegen die zich anders gedragen dan verwacht wordt. Sommige kinderen zijn extreem teruggetrokken, andere kinderen reageren juist erg agressief, terwijl er eigenlijk niets aan de hand is. In zo’n geval is het heel belangrijk om te weten hoe de normale ontwikkeling verloopt op sociaal-emotioneel gebied, motorisch gebied, cognitief gebied en taal-spraakgebied. Steunpunt Opvoeden biedt rond Stadskanaal daarom verschillende vormen van deskundigheidsbevordering aan professionals aan. Zo is het mogelijk om een thema-avond te houden over de normale ontwikkeling. Hierbij wordt rekening gehouden met de vraag van de organisatie en wordt voldoende afwisseling aangebracht tussen theorie en praktijk. Er wordt veel gewerkt met actuele voorbeelden. Tevens is het mogelijk dat iemand komt observeren in de klas of op de groep van het kinderdagverblijf om te kijken in hoeverre het gedrag van een kind inderdaad opvalt. Eventueel wordt er een plan opgesteld het kind zo veel mogelijk te helpen om een fijne tijd te hebben op school of het kinderdagverblijf en daarnaast ook de goede motivatie te geven om optimaal te ontwikkelen. Voor meer informatie kijkt u op de website www.steunpuntopvoeden.nl.

http://www.steunpuntopvoeden.nl