verkeersregelaars

Veiligheid rondom de werkzaamheden wordt vergroot voor medewerkers en verkeersdeelnemers. Te denken valt hierbij bijv. aan het beveiligen van in- en uitritten van bouwplaatsen of het begeleiden van voertuigen om werkzaamheden heen; De doorstroming wordt geoptimaliseerd. Veelal ingewikkelde situaties lenen zich niet voor een tijdelijke VRI of andere materiële oplossingen. Verkeersregelaars leveren het benodigde maatwerk