Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz)

De Wkkgz is een wet die in 2017 van start is gegaan. Het doel van de wet is in alle gezondheidsinstellingen de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Er worden volgens de wet voor een aantal dingen gezorgd, namelijk: Een betere, snellere aanpak van klachten. Ook moeten de zorgmedewerkers gemakkelijk en sneller incidenten kunnen melden.