Artikeltjesschrijven dat kan bij ons
Image default
Gezondheid

Burn-out door de overgang

Burn-out of overgang?

 ‘U heeft een burn-out.’ Veel vrouwen krijgen dit te horen, maar worden niet beter door behandeling. Oorzaak is een verkeerde diagnose. Overgangsklachten lijken namelijk op de symptomen van een burn-out. Verzuim duurt langer als iemand niet de juiste behandeling krijgt. En dat is jammer, want met de juiste aanpak kunnen vrouwen met overgangsklachten vaak sneller aan het werk dan mensen met een burn-out.

Nederland telt bijna twee miljoen vrouwen tussen de 45 en 60 jaar met een veranderende hormoonhuishouding. Anderhalf miljoen ervan draagt bij aan de arbeidsmarkt. Het is, gezien deze cijfers, voor u als werkgever dus de moeite waard om overgangsklachten te leren herkennen en bespreekbaar te maken. U kunt hier verzuim mee voorkomen en de duurzame inzetbaarheid verbeteren.

Wat voor impact heeft de overgang voor u als werkgever?

De overgang is een fase in het leven van de vrouw waarin menstruaties minder worden en uiteindelijk weg blijven. De menopauze is het moment waarop de menstruatie ophoudt.
Uit onderzoek blijkt dat er duidelijke verschillen zijn in het ziekteverzuim tussen mannen en vrouwen van 40-60 jaar. Mogelijke oorzaak is de overgang. Twintig procent van de vrouwen heeft geen last van de overgang. Vrouwen die er wel last van hebben en door blijven werken, kunnen minder productief zijn. Wel een kwart van de vrouwen heeft heel veel last van de overgang. Sommige van deze vrouwen zitten jaren ziek thuis zonder dat ze weten dat ze last hebben van overgangsklachten. Aangezien het gemiddeld zo’n 250 euro per dag kost als een medewerker ziek is (de kosten voor vervangend personeel niet meegerekend), valt er op dit gebied veel voor u als werkgever te winnen.

Herkennen arboartsen klachten van de overgang?

Bij arboartsen is er (te) weinig kennis over de overgang. Daarom zitten vermoedelijk veel vrouwen onnodig ziek thuis. Doordat de overgang vaak als burn-out wordt aangezien, sluit de behandeling niet goed aan. Gaat het bij een burn-out om psychische klachten met soms lichamelijke gevolgen, is er bij de overgang sprake van lichamelijke klachten door een verstoring in de hormoonhuishouding.
Klachten die bij de overgang kunnen voorkomen, zijn:

 • Opvliegers
 • Nachtelijke transpiratie
 • Stemmingswisselingen
 • Gewrichts- en spierpijn
 • Slapeloosheid
 • Onregelmatige of hevige menstruatie
 • Prikkelbaarheid
 • Depressieve gevoelens
 • Hoofdpijn of migraine
 • Urineverlies

Een aantal klachten komt overeen met het hebben van een burn-out. Een verkeerde diagnose is daarom niet zo vreemd. Door meer kennis over de oorzaak en klachten kan uw medewerker beter begeleid worden. Dus denk bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 40-60 jaar bij klachten als prikkelbaarheid, slecht slapen en oververmoeidheid niet direct aan een burn-out. Sluit een lichamelijke oorzaak niet uit. Na de overgang neemt bovendien de kans op osteoporose en hart- en vaatziekten toe.

Wat kunt u als werkgever doen bij overgangsklachten?

Praten over de overgang is nog een taboe. Vrouwen zijn vaak bang voor nadelige gevolgen, om bijvoorbeeld te worden bestempeld als aansteller of klager. Ook hebben ze de angst dat hun carrière gevaar loopt als ze open zijn over hun overgangsklachten. Als werkgever kunt u hen begeleiden in de overgang door:

 • De klachten serieus te nemen.
 • Erover te praten en bespreken hoe u uw medewerker kunt begeleiden, zodat het werk niet in het gedrang komt (door passende maatregelen als flexibele werktijden, thuiswerken etc.).
 • Bij twijfel over klachten te verwijzen naar de huisarts. Die kan evt. doorverwijzen naar een overgangsconsulente of –poli.

Als u dit onderwerp bespreekbaar maakt en de klachten serieus neemt, kan voor een medewerker met overgangsklachten de drempel om te vragen om hulp lager worden. Door samen naar een oplossing te zoeken (bijvoorbeeld flexibele werktijden of de mogelijkheid om (deels) thuis te werken), kunt u verzuim voorkomen en de duurzame inzetbaarheid verbeteren.

Bronnen: NOS en XpertHR