Artikeltjesschrijven dat kan bij ons
Image default
Dienstverlening

Situationeel leiderschap

Servantleiderschap is het verlangen hebben om niet alleen te leiden maar om dat te doen op een ethische manier. Ik weet dat dit veel dingen kan betekenen voor veel mensen, maar voor ons, betekent dat beslissingen maken die diegenen binnen de organisatie, zowel als de organisatie zelf, ten goede komt, en het welzijn van de organisatie en zijn leden voor jezelf plaatsen. Het betekent ook dat je de nodige maatregelen moet treffen om een goede groei van de organisatie en zijn leden te ondersteunen of het nu door bijkomende training ten koste van de organisatie is of gewoon een time out nemen voor één dag om er zeker van te zijn dat de leden van de organisatie zich geapprecieerd voelen.

Situationeel leiderschap is aantrekkelijker geworden de laatste jaren omdat mensen zich realiseren dat terwijl een organisatie succes kan boeken onder een tirannistische leider, dit succes gelimiteerd en kortstondig is. De meest succesvolle organisaties bestaan uit tevreden leden. Dit kan enkel bereikt worden door servantleiderschap.

Het grootste probleem met leiderschap is dat sommige leiders weerstand tonen om de groei van diegenen rond hen aan te moedigen. Het verlangen voor het succes van de medewerkers binnen en buiten de werkplaats, en het verlangen dat zij competente leiders worden in de gemeenschap is het voorbeeld van dienstbaarheid in een leiderschapsrol.

Relaties met Medewerkers Opbouwen
In de stadia om een servant leider te worden moet men eerst afhankelijk zijn, dan onafhankelijk worden en uiteindelijk interafhankelijk worden met zijn of haar medewerkers en de organisatie aangezien de leider streeft naar het ondersteunen van anderen en het instituut. Het principe van interafhankelijkheid is een kritisch aspect van servant leiderschap, want zonder deze relatie, zal succes verstikt worden. Om in het laatste stadium van interafhankelijkheid te geraken, moet een servant leider een rapport opstellen, wat dan leidt tot een sterke relatie met hun medewerkers, wat wederzijds voordelig is voor het bedrijf, de leider en zijn medewerkers. Om zo veel succes te hebben, is het nodig dat de leider de medewerkers toont dat er om hen gegeven wordt als individueel buiten het succes van de organisatie.

Het Servant Leiderschap Evalueren
De vraag is dus, “Hoe bepaalt men het succes van servant leiderschap?” Hoewel Servant leiderschap een vreemde managementfilosofie is voor sommige leiders, hebben meer en meer mensen dit soort leiderschap aanvaard omdat het de gewenste resultaten helpt bereiken. Tevreden medewerkers die goed presteren valideren servant leiderschap. Terwijl deze onconventionele leiderschapsstijl niet geaccepteerd wordt door iedereen zijn de resultaten wel meetbaar en na het succes dat keer op keer bewezen wordt, kan de servant leiderschapsstijl meer geaccepteerd worden in bepaalde werkomgevingen.

Krijg meer informatie over situationeel leiderschap en transformeel leiderschap van onze website!

https://www.ivpp.nl/situationeel-leiderschap/